Ochrana osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

Firma LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. tímto informuje všechny své partnery, že odpovědně přistoupila k zavedení a využívání ochrany osobních údajů podle

  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  • Zákona ČR o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.
  • Zákona ČR č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme pomocí vyškolení personálu, vydání řídicích dokumentů a dále zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software a ve spisové službě.

Garantem ochrany osobních údajů je paní Radka Strnadová, telefon 734 255 544, e-mail radka.strnadova@le-co.cz.

Politika ochrany osobních údajů (PDF, 488kB)

Informace pro obchodní partnery o ochraně osobních údajů (PDF, 437kB)