Firemní dokumenty

Převzali:

Jediný společník:

LE & CO Holding, s.r.o. zastoupen:

........................................................

Ing. Aleš Lenc

........................................................

Jiří Lenc

 

Jednatelé:

Zuzana Lencová ...............................

Jiří Lenc              ...............................

Ing. Aleš Lenc     ...............................

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s.r.o., sídlo Poděbradská 606, Jirny, PSČ 250 90, IČ 26502658, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v odd. C, vložka 86239

 

Datum konání:            1.7.2015 v 9.00 hodin

Místo konání:              sídlo společnosti

 

Program:

          1. volba orgánů VH

          2. schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku

          3. schválení auditora pro účetní období r. 2016

 

V Jirnech dne 10.6.2015

 

                                                                                                                 LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s.r.o.

                                                                                                                 ................................................

                                                                                                                              Ing. Aleš Lenc

                                                                                                                 ................................................

                                                                                                                                   Jiří Lenc